วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปลาเสือตอ

ปลาเสือตอ

ปลาเสือตอ ลายใหญ่ จัดเป็น ปลาสวยงาม ขนาดใหญ่ ของไทย
อีกชนิดหนึ่ง ซึ่ง เป็นที่นิยม มากทั้งในประเทศ และ ต่างแดน โดยเฉพาะ ประเทศญี่ปุ่น จะมีออร์เดอร์ สั่งปลาชนิดนี้ เข้ามาอยู่ตลอด

ปลาเสือตอจะ นิยมเลี้ยง รวม กับปลาอะโรวาน่า โดยเชื่อกันว่า อะโรว่าน่า เปรียบเสมือน มังกร ที่แหวกว่าย อยู่บนท้องฟ้า ส่วน เสือตอ เปรียบเสมือน เสือ ที่ คอยคุ้มครอง โลกมนุษย์

อดีตเคยพบชุกชุมในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงปากน้ำโพ เลยไปถึงบอระเพ็ด ปัจจุบันพบได้น้อยตัวเต็มที่ แต่ก็ยังมีให้พบเห็นได้ในแม่น้ำโขง แถบจังหวัดหนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี ชาวอีสาน เรียกชื่อเป็น "ปลาลาด"

เสือตอ ที่เห็น ขายกันอยู่ ในตลาดปลาสวยงาม นั้น ได้มา จาก ประเทศ เพื่อนบ้านของเรา หรือ จาก การ เพาะผสม เทียมใน ที่เลี้ยง ซึ่งก็เป็น เรื่องน่ายินดี ที่อย่างน้อย ปลาเสือ ตอ จะไม่ สูญพันธุ์ ไปจาก สารบบ ปลาสวยงาม ของไทย

ปลาในกลุ่มปลาเสือตอ ที่พบในบ้านเรา จะมีทั้ง ลายใหญ่ และ ลายเล็ก โดยถ้าเป็น เสือตอ ลายเล็ก แถบคาดดำ จะเล็กกว่า รวมทั้ง สีของลำตัว ที่ออก โทน สีตอง สีเหลืองอม เขียวๆ มี ราคาที่ถูก ที่สุด ในบรรดา ปลาเสือตอ (ไม่นับ ปลากะพงลาย ซึ่งดูเผินๆ จะคล้าย ปลาเสือลายเล็ก)

Coius microlepis


เสือตอลายใหญ่ (Siamese Tiger Fish)


Habitat ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, ลุ่มแม่น้ำแม่โขง


Maxsize 45 เซนติเมตร


Feed ลูกกุ้ง, ลูกปลา และ ตัวอ่อน สัตว์น้ำ ขนาดเล็ก


Sex ไม่สามารถ แยกได้ จากภายนอก


Breeding ไข่ลอย


Price 300 บาท สำหรับลูกปลา ขนาด 2-3 นิ้วปลาเสือตอ เป็นปลาที่สามารถ เติบโตได้ดี ในที่เลี้ยง หากมีอาหาร การกิน อย่างสมบูรณ์ ปลาจะชอบ กินกุ้งฝอย ลูกปลาขนาดเล็กๆ สามารถ หัดให้กิน เนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว เช่น เนื้อปลาหมึก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ, เนื้อกุ้ง ได้ แต่ต้องอดอาหาร ให้ปลาหิวจริงๆ ส่วน อาหารเม็ด นั้น คงจะเป็น อะไร ที่ลำบาก มาก ที่จะหัดให้ ปลากินเนื้อ ชนิดนี้ ยอมรับ ในอาหารเม็ด

โดยปกติ แล้ว ปลาเสือจะ ชอบลอยตัวนิ่งๆ ไม่ค่อยว่าย แต่ถ้าลองได้เห็น เหยื่อ อันโอชะ แล้วหล่ะก็ จะสั่นตัว ริกๆ พร้อมที่จะพุ่ง เข้า ชาร์จ เหยื่อ ให้หายแว้บ อย่างทันที ด้วย อุ้งปาก ที่ ย่อ ขยายได้ มาก ( Protactile Jaw )

ปลาเสือตอ เฉพาะลายใหญ่ เท่านั้น ที่จัดเป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังนั้นแล้ว หากท่านมีไว้ครอบครอง โดยไม่ได้รับ อนุญาต ก็จะมีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

2541ปลาเสือตอเป็นปลาสวยงามที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่นักเลี้ยงปลาในต่างประเทศรู้จักกันดีมาหลายสิบปีแล้วในชื่อ SIAM TIGER FISH มีชื่อวิทยา -ศาสตร์ว่า Coius Microlepis พบปลาชนิดนี้ทั่วไปในประเทศทางแถบร้อน เช่น อินโดนีเซีย ไทย พม่า เขมร ในประเทศไทยเราพบมากในบึงบอระเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง แม่น้ำน่าน ทางภาคอีสานพบในแม่น้ำโขง, แม่น้ำชี, แม่น้ำมูลลักษณะทั่วไปของปลาเสือตอ
ปลาเสือตอมีลำตัวเล็กแบนข้างส่วนที่เป็นหน้าผากขาวลาด ปากกว้าง และยืดหดได้ ครีบหลังยาวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นหนามแข็ง 12 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบอ่อนครีบล่างส่วนแรกเป็นหนามแข็งขนาดใหญ่ลดหลั่นกัน 3 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบอ่อนเป็นแผ่นใสขอบกลม หางเป็นรูปมนมีเกล็ดขนาดเล็กรอบเกล็ดมีหนาม ลำตัวมีสีครีมออกชมพูและสีเหลือง มีแถบดำใหญ่พาดขวางลำตัวประมาณ 6 แถบ ขนาดความยาวเมื่อโตเต็มที่มีความยาว 16 นิ้วปลาเสือตอที่นิยมในตลาดปลาสวยงามในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เสือตอน้ำจืด 2 สายพันธุ์และสายพันธุ์เสือตอน้ำกร่อยอีก

สายพันธุ์
ลักษณะที่เป็นความสวยงามเฉพาะตัวของปลาเสือตอคือ รูปทรงที่แบนกว้าง มีพื้นสีเหลืองสดใส มีลายดำพาดขวางลำตัวอย่างได้ส่วน เวลาเคลื่อนไหวครีบบนครีบล่างส่วนท้ายอ่อนพลิ้ว ครีบท้องหรือครีบตะเกียบมีสีเหลืองตัดสีดำเหยียดตรง มีชายพู่ตะเกียบ 3-4 เส้น ดูสง่างามโดยเฉพาะเวลาตามเหยื่อ หนามแข็งส่วนหน้าของครีบจะชี้ตัวขึ้น ครีบหนามล่างจะเหยียดลงทำให้ดูสวยงาม ปกติชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่มีตอไม้จึงจะได้ชื่อว่า "ปลาเสือตอ"
การเลี้ยงปลาเสือตอ
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาเสือตอจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำลึกในฤดูร้อนเพื่อวางไข่และย้ายตำแหน่งในฤดูน้ำหลาก ปลาเสือตอขนาดเล็กในแหล่งน้ำธรรมชาติกินอาหารประเภทสัตว์น้ำขนาดเล็กแทบทุกชนิด ส่วนปลาเสือตอขนาดใหญ่ชอบกินกุ้งฝอยและลูกปลา ส่วนปลาเสือตอที่นำมาเลี้ยงในตู้กระจกสามารถฝึกให้กินเหยื่อชนิดอื่นๆเช่น เนื้อสัตว์ เนื้อปลา กุ้ง และหนอนมีลเวิร์มแต่ต้องใช้ความพยายามในการฝึกค่อนข้างนานกว่าปลาชนิดอื่น
วิธีฝึกให้กินเหยื่อ ต้องนำปลาชนิดอื่นที่กินเหยื่อนั้นดีอยู่แล้ว และมีขนาดไล่เลี่ยกับปลาเสือตอฝูงที่จะฝึกมาใส่รวมกันและเลี้ยงด้วยอาหารชนิดนั้น ปลาที่เคยกินเหยื่อจะชักนำให้ปลาเสือตอที่ไม่เคยกินเหยื่อชนิดนั้นแย่งกินเป็นบางครั้ง หากปลาเสือตอคายเหยื่อจะต้องคอยตักออกเมื่อฝึกไปสัก 3-4 สัปดาห์ ปลาเสือตอจะเริ่มคุ้นเหยื่อที่ให้ในระยะแรกหากปลาเสือตอที่ต้องการฝึกยังไม่ยอมกินต้องใช้เหยื่อเป็นคือ ลูกกุ้งฝอย ปลาเล็ก เป็นๆใส่ให้กินแต่น้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาท้องกิ่วตาย
การเพาะขยายพันธุ์ปลาเสือตอ
ปลาเสือตอสามารถวางไข่โดยวิธีธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การฉีดฮอร์โมนเข้าช่วย ช่วงการวางไข่ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ปลาเสือตอเพศผู้จะมีขนาดโตเต็มวัยเมื่อมีน้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม ส่วนปลาเสือตอเพศเมียขนาด 800 กรัมจะได้วัยเจริญพันธุ์ไข่ปลาเสือตอเป็นไข่ประเภทลอยน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ใช้เวลาฟักออกเป็นตัวประมาณ 14-17 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส และถุงอาหารจะยุบภายในเวลา 2-3 วัน อาหารที่เหมาะสมของลูกปลาเสือตอวัยอ่อนควรเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก เช่นโรติเฟอร์ในระยะ 3-10 วันแรก และใช้ไรแดงเลี้ยงอนุบาลจนได้ขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไป จึงใช้หนอนแดงอาร์ทีเมียขนาดใหญ่หรือลูกปลาขนาดเล็กให้กินเป็นอาหาร
โรคและปัญหาของปลาเสือตอ
โรคของปลาเสือตอมักจะเกิดจากปรสิตที่ติดมากับปลาเสือตอในธรรมชาติที่พบอยู่เป็นประจำคือ
- ฝีตามตัว มีลักษณะเป็นตุ่มตามตัวหรือส่วนทวารขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นตุ่มบวมปูดออกจากผิวหนัง
วิธีรักษาคือ ให้แยกปลาที่มีอาการป่วยออกมาใส่ตู้พยาบาลที่มีระบบกรองน้ำและให้อากาศค่อนข้างแรงจึงอดอาหารไว้ 2-3 วันแล้วใช้ยาปฏิชีวนะผสมน้ำ 1 ช้อนโต๊ะต่อ 1 แคปซูลราดลงบนตัวกุ้งฝอยเป็นๆที่กรองแห้งไว้แล้วเทให้ปลากิน 1 วันครั้ง สัก 2-3 ครั้ง
- โรคอิ๊กหรือจุดขาว เกิดจากเชื้ออิ๊ก ใช้ยาซุปเปอร์อิ๊กที่มีขายอยู่ตามร้านขายปลาทั่วไป แช่ปลาตามอัตราส่วนที่กำหนดปลาเสือตอมีสีคล้ำเป็นลักษณะ แสดงความไม่สมบูรณ์และเจ็บป่วย เพราะสีของปลาเสือตอแสดงถึงความสมบูรณ์และอารมณ์ของปลา ปลาเสือตอที่ตกใจหรือป่วยจะออกสีดำ ครีบหุบ ลักษณะของปลาที่สมบูรณ์ครีบจะกางสีออกเหลืองสดใส ลายดำออกซีด ครีบกางตั้งทั้งปลาขนาดเล็กจนถึงปลาขนาดใหญ่
ตลาดปลาเสือตอ
ปลาเสือตอที่พบในแหล่งน้ำทางภาคอีสานเป็นปลาเสือตอลายเล็กมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coius Undecimraciatus หรือในชื่อเรียกที่รู้จักในตลาดปลาสวยงามว่า "เสือตอลายเล็ก" พบมากในแม่น้ำโขงแถบจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร ในแม่น้ำมูล มีจำนวนค่อนข้างมาก ราคาซื้อขายขนาดเล็ก 2 นิ้วฟุต ตัวละ 20-50 บาท ปลาเสือตออีกชนิดหนึ่งคือ ปลาเสือตอน้ำกร่อยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coius Quadrifasciatus หรือเรียกว่า "ปลากะพงลาย" เป็นปลาเสือตอที่ลายเล็กที่สุดมีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว พบในแหล่งธรรมชาติตามปากแม่น้ำแทบทุกแห่งทั่วประเทศ จัดเป็นปลาเสือตอที่ราคาถูกที่สุด
ปลาเสือตอชนิดที่นิยมและมีราคาสูงที่สุดในปัจจุบันคือ ปลาเสือตอลายใหญ่และเสือตอลายคู่(ลาย 7 ขีด) ปลาเสือตอทั้ง 2 ชนิดนี้ต้องนำเข้ามาจากประเทศเขมร เป็นปลาที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ทะเลสาบในประเทศเขมรโดยมีพ่อค้าคนกลางเก็บรวบรวม ปลาเสือตอทุกขนาดลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อขายส่งต่อไปยังต่างประเทศทั่วโลกเป็นสินค้าปลาสวยงามนิ้วละ 60-100 บาท ส่วนปลาเสือตอลายคู่ราคาจะสูงกว่าปลาเสือตอลายใหญ่เกือบ 3 เท่าตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น